ແຄັມເປນ ແຄັມເປນ

ທົດລອງຂັບ ລົດອະເໜກປະສົງ “ເດິ ນິວ ອີຊູຊຸມິວ-ເອັກ ບລູພາວເວີ”

ອີຊູຊຸ ຊວນທ່ານມາສຳຜັດລົດອະເໜກປະສົງ “ເດິ ນິວ ອີຊູຊຸມິວ-ເອັກ ບລູພາວເວີ” ຄືຄຳຕອບ…ຂອງທຸກຢ່າງ ພຽງລົງທະບຽນທົດລອງຂັບທີ່ http://isuzulaos.com/thenewisuzumu-xbluepower-testdrive/ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຮັບທັນທີ “ຫມວກອີຊູຊຸສຸດເທ່” ແລະຍັງມີສິດລຸ້ນຮັບ “Samsung Galaxy S8″ ເພີ່ມຕື່ມອີກ 2 ລາງວັນ ຫ້າມພາດ! ມື້ນີ້ ເຖີງ 15 ກັນຍາ 2017 ນີ້ ເທົ່ານັ້ນ!!