ແຄັມເປນ ແຄັມເປນ

ແຄມເປນໄຟແນນຈັດເຕັມສົ່ງທ້າຍປີ ເມື່ອອອກລົດ ໃໝ່ “ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ” ທຸກລຸ້ນ!!

ແຄມເປນໄຟແນນຈັດເຕັມສົ່ງທ້າຍປີ ເມື່ອອອກລົດ ໃໝ່ “ອີຊູຊຸ ບລູພາວເວີ” ທຸກລຸ້ນ!! ເຊີນສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີມເຕີມໄດ້ທີ່ ໂຊຣູມອີຊູຊຸ ໃກ້ບ້ານທ່ານ ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ ເຖີງ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2017 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ.