ແຄັມເປນ ແຄັມເປນ

Promotion ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ກວດເຊັກ Free 26 ລາຍການ

Promotion ສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ ກວດເຊັກ Free 26 ລາຍການ

 • ຟຣີ! ບໍລິການພິເສດກວດເຊັກລົດຟຣີ 26 ລາຍການ
 • ສ່ວນຫຼຸດຄ່າແຮງງານ 5%
 • ສ່ວນລົດຄ່າອາໄຫລ່ 10%
 • ຮັບຟຣີທັນທີ ໝວກ ອີຊູຊຸ

ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2019 – 31 ມັງກອນ 2020 ເທົ່ານັ້ນ

ຕີດຕໍ່ ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ໄດ້ທີ່ຜູ້ຈຳໜ່າຍອີຊູຊຸ 2 ເຈົ້າ

 • ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ: ຢູ່ທີ່ ຖະໜົນອາຊຽນ (ເຕ 2) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (021) 213 705 – 6 ໂທສາຍດ່ວນ: 1402 
  – ແຂວງຈຳປາສັກ ສາຂາຫຼັກ 3 ໂທ: (031) 215 157- 8
 • ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ: ຢູ່ທີ່ບ້ານນາເລົ່າ (ເຂດທົ່ງປົ່ງ), ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (021) 613 141-3
  – 
  ແຂວງຈຳປາສັກ ສາຂາຫຼັກ 2 ໂທ: (031) 212 667