ການລົງທະບຽນທົດລອງຂັບ (Test Drive Registration)

ໂຊຣູມອີຊູຊຸທີ່ທ່ານສະດວກທົດລອງຂັບ (Any Isuzu showrooms at your convenience?) *

ບໍລິສັດ ອີຊູຊຸ ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
(ISUZU LAO SERVICES SOLE CO., LTD.)

ບໍລິສັດ ​ອີ​ຊູ​ຊຸ ລາວ ວີເອັສເອ ຈຳກັດ
(ISUZU LAO VSA CO., LTD.)